วันที่ 24 มิถุนายน 2552

เพิ่มวงเงิน

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครม.เรื่องแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง หลังจากประชาชนสนใจจอง ซื้อพันธบัตรจำนวนมาก จึงเพิ่มวงเงินจาก 30,000 ล้านบาท เป็น 50,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายให้คนชราที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จากเดิมกำหนดไว้ 55 ปี จอง 3 วันแรกนับจากวันที่ 14 ก.ค.หลังจากนั้นจะให้ประชาชนจองซื้ออัตราดอกเบี้ย 5 ปี เฉลี่ย 3.8% ตั้งแต่ปีแรกถึงปีที่ 5 โดยนายกรัฐมนตรีสั่งให้นำแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์ฯ เสนอที่ประชุม ครม. สัปดาห์หน้า

ประกันส่งออก

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการประกันต่อ ระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) กับองค์กรรับประกันการส่งออกและลงทุนแห่งญี่ปุ่น (เน็คซี่) เพื่อให้บริการประกันการส่งออกแก่บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นญี่ปุ่น และบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ที่ประกอบกิจการส่งออกสินค้าจากไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ยกเว้นญี่ปุ่น

ขยายเวลาชำระหนี้

นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.ได้ขยายเวลาชำระหนี้ประจำปี จากเดิมที่กำหนดให้วันที่ 5 ก.ค.เป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินคืน แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ กยศ.จึงได้ขยายเวลาชำระหนี้ให้ถึงวันที่ 8 ก.ค. โดยผู้ที่ไปชำระเงินคืนภายในกำหนด ไม่ต้องเสียเบี้ยค่าปรับ

เปิดทบทวนเอดีเหล็ก

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า กรมฯ ได้ออกประกาศเปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจาก 14 ประเทศ ลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพราะคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน มีมติให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก 14 ประเทศอีก 5 ปี ตามอัตราเดิม และให้ทบทวนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

รับเจมาร์ทเทรด

นายวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท. อนุมัติรับ บมจ.เจมาร์ท เป็นบริษัทจดทะเบียนและซื้อขาย ในกลุ่มเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของเจมาร์ทหลังการขายไอพีโอ คือ กลุ่มนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ถือหุ้น 71.20% นายอดิศักดิ์ นาคเนาวทิม ถือหุ้น 1.76% ของทุนชำระแล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด