กรุงเทพโพลล์ ชี้คนให้คะแนนความเชื่อมั่นรัฐบาล "ประยุทธ์ 2" แค่ 4.52

กรุงเทพโพลล์ ชี้คนให้คะแนนความเชื่อมั่นรัฐบาล "ประยุทธ์ 2" แค่ 4.52
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพโพลล์ เปิดเผยตัวเลขประชาชนให้ความเชื่อมั่นรัฐบาลใหม่ แค่ 4.52 คะแนน ชี้ 58.5% ไม่ค่อยคาดหวัง-ไม่คาดหวังเลยกับการปฏิบัติหน้าที่ อยากให้แก้ค่าครองชีพ-สินค้าเกษตรตกต่ำมากสุด

"กรุงเทพโพลล์" ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์ 2/1)” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,176 คน โดยพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลประยุทธ์ 2/1 เฉลี่ยในภาพรวม 4.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีความเชื่อมั่น ด้านการเมืองมากที่สุด แค่ 4.80 คะแนน รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.67 คะแนน และด้านเศรษฐกิจ 4.18 คะแนน

ทั้งนี้ ความเชื่อมั่นในด้ารการเมือง เรื่องสำคัญๆ ที่ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลใหม่คือ การธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 6.58 คะแนน, ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาครัฐ 4.45 คะแนน,ความสามารถในการบริหารประเทศ 4.34 คะแนน,การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 3.85 คะแนน

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 41.5 ค่อนข้างคาดหวัง ถึงคาดหวังมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ ขณะที่ร้อยละ 58.5 ไม่ค่อยคาดหวัง ถึงไม่คาดหวังเลย ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลใหม่ แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุด คือ ร้อยละ 75.9 ปัญหาค่าครองชีพ ของแพง, รองลงมา ร้อยละ 61.3 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และร้อยละ 50.8 ปัญหาภัยแล้ง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!