เตรียมตัว

ถุงแดง

คืบเข้ามาอีกศอกสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ล่าสุดนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ระบุว่าจะนำร่างพ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าที่ประชุม ครม.ในเดือนส.ค.นี้ จากนั้นจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

หากสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแล้ว รัฐบาลจะใช้เวลา 1 ปีเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในการจัดเก็บภาษีดังกล่าว

นายกรณ์ยืนยันว่า รัฐบาลจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนอีกหลายครั้ง และจะให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด

เป็นอันว่าอย่างเร็วประมาณปีหน้าจะเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้

ตามหลักกฎหมาย ใครมีมากก็เสียมาก ใครมีน้อยก็เสียน้อย

อย่างนายกรณ์บอกว่า ตัวเองมีภาระภาษีจากทรัพย์สินและที่ดินที่จะต้องจ่ายปีละเกือบล้านบาท ทำให้คิดได้ว่าที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ควรจะขาย และการเก็บภาษีนี้เพื่อให้คนอื่นได้คิดถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่ดิน เพื่อเปลี่ยนมือไปยังผู้ที่คิดว่าได้ใช้ประโยชน์มากกว่า

หากดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรณ์และภริยา ที่รายงานต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตอนเข้ารับตำแหน่ง มีทรัพย์สินสูงสุดใน ครม. 809,930,579.03 บาท หนี้สิน 2,255,116.22 บาท

โดยมีทรัพย์สินเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 224.5 ล้านบาท

หลังกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ ที่ดินนี้อาจถูกเปลี่ยนมือ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด