สสช. เผย ตลาดอีคอมเมิร์สไทย ประเภท SME สามารถสร้างรายได้กว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจผู้ประกอบการด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี กว่า ร้อยละ 73.6 เป็นธุรกิจขนาดเล็กร่วมทุนเพียง 1-5 คน แต่สามารถสร้างมูลค่ารวมต่อปีกว่า 1 แสนล้านบาท นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. เปิดเผยผลสำรวจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ อีคอมเมิร์สในประเทศไทยขณะนี้ ว่า จำแนกตามธุรกิจส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 73.6 เป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์สรายย่อย หรือ SME ที่มีหุ้นส่วนหรือร่วมลงทุนเพียง 1-5 คน รองลงมาเป็นธุรกิจขนาดกลางที่หุ้นส่วน 6-50 คน ประมาณร้อยละ 20 และธุรกิจขนาดใหญ่มีหุ้นส่วน 60 คนขึ้นไปมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.7 เท่านั้น ซึ่งแต่ละปีธุรกิจอีคอมเมิร์สสามารถสร้างรายได้กว่า 1 แสนล้านบาท และรายได้กว่า 7 หมื่นล้านบาทของรายได้รวมมาจากธุรกิจอีคอมเมิร์สรายย่อย จึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า อีคอมเมิร์สขนาดเล็กเป็นธุรกิจที่โตเร็ว ได้รับความนิยมและสร้างรายได้มากที่สุดในตลาด ด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการที่จำหน่ายในตลาดอีคอมเมิร์ส ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสินค้าประเภทแฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย สินค้าเสริมความงาม มียอดเปิดจำหน่ายในตลาดมากที่สุด รองลงมาคือ อาหาร บริการท่องเที่ยวและอื่น ๆ ส่วนการทำธุรกิจอีคอมเมิร์สรายย่อย พบว่า กว่าร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการมีการลงทุนต่ำกว่า 20,000 บาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ มีความเสี่ยงไม่มาก มีการจัดการธุรกิจด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์สในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านผู้ประกอบการและผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2549-2551