ผู้นำสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่า จีเอ็มจะฟื้นตัวจากฐานะล้มละลายได้อย่างรวดเร็ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่า บริษัทเจเนอรัล มอเตอร์ส หรือ จีเอ็ม จะฟื้นตัวจากฐานะล้มละลายได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการที่รัฐบาลเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในจีเอ็มนั้น เป็นการเข้าไปด้วยความจำเป็น และตั้งเป้าว่าจะเร่งกระบวนการให้จีเอ็มมีขนาดเล็กลงเพื่อให้พ้นฐานะการถูกพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 60-90 วัน โดยจะแบ่งจีเอ็มออกเป็น 2 ส่วน คือ จีเอ็มใหม่ที่มีขนาดเล็กลง และจีเอ็มเก่าที่จะประกอบด้วยโรงงานและอุปกรณ์ที่จะถูกขายทอดตลาด.