กทม.เตรียมรับมือน้ำท่วมขัง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมขังจากฝนตกหนัก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครว่า ที่ประชุมได้แจ้งถึงการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีฝนตกหนัก ตามที่คาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในช่วงเดือน สิงหาคม กันยายน และตุลาคม ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการป้องกันแก้ไขโดยจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนน กำจัดขยะที่อุดตันตะแกรงและท่อระบายน้ำ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดอ่อนน้ำท่วม เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำเพื่อพร้อมเร่งระบายหากมีน้ำท่วมขัง อีกทั้งหน่วย BEST จะประจำการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการประชาชนทันทีที่มีปัญหาหรือได้รับการร้องขอ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเมื่อเกิดน้ำท่วมขัง และให้สำนักการระบายน้ำรายงานภาพรวมของปริมาณฝน และรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้หัวหน้าหน่วยงานอยู่อำนวยการ ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หากเกิดเหตุวิกฤตให้แต่ละเขตรายงานต่อศูนย์น้ำท่วมที่สำนักการระบายน้ำทันที