คำขวัญวันเด็ก 2563 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คำขวัญวันเด็ก 2563 จากนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบ คำขวัญวันเด็ก ปี 2563 ″เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ถือว่าเป็นพิธีปฏิบัติเป็นประจำเช่นทุกปี นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กให้แก่เด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับในปี 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2563

โดยในปี 2563 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เป็นการเขียนด้วยลายมือ มีข้อความว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ เคยมอบให้กับเด็กไทย นับตั้งแต่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน มีดังนี้

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้สู่อนาคต”

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

>> รวมคำขวัญวันเด็ก ในปีอื่นๆ

>> ประวัติวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็ก 2563คำขวัญวันเด็ก 2563