แต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพชุดใหม่เป็นสมาชิก คสช. - "พล.อ.อภิรัชต์" นั่งเลขาธิการ

แต่งตั้งผู้นำเหล่าทัพชุดใหม่เป็นสมาชิก คสช. - "พล.อ.อภิรัชต์" นั่งเลขาธิการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2560

ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
3. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
4. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
8. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
9. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
10. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
11. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
12. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
13. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
14. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
15. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข้อ 3 ให้สำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2561

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!