สหรัฐลดการว่าจ้างแรงงานลง 539,000 คนเมื่อเดือนที่แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บรรดานายจ้างของสหรัฐลดการว่าจ้างแรงงานลง 539,000 คนเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนับว่าเป็นจำนวนน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตามข้อมูลของรัฐบาล ที่นำออกเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ส่งสัญญาณว่า การตกต่ำทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอาจจะผ่อนคลายลงและทำให้ตลาดค้าหุ้นเป็นไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในขณะนี้อัตราการตกงานได้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 8.9 ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2526 เป็นต้นมา โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 ของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา.