สำนักวาติกัน ออกกฎใหม่ "ไม่ซิง" ก็เป็น "เจ้าสาวพระเยซู" ได้ ขอแค่ใจบริสุทธิ์

สำนักวาติกัน ออกกฎใหม่ "ไม่ซิง" ก็เป็น "เจ้าสาวพระเยซู" ได้ ขอแค่ใจบริสุทธิ์

สำนักวาติกัน ได้ออกกฎใหม่ขึ้นมา ที่เรียกเสียงฮือฮาไปทั่ววงการสงฆ์และแม่ชีในนิกายโรมันคาทอลิก เนื่องจากกฎใหม่อนุญาตให้ผู้หญิงที่ต้องการเป็นเจ้าสาวของพระเยซู ไม่จำเป็นต้องมีพรหมจรรย์แล้ว 

อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ถือพรมจรรย์เพื่ออุทิศตนแด่พระเจ้าในสหรัฐ บอกว่า รู้สึกช็อกที่ทราบข่าวจากวาติกันว่า พรหมจรรย์ไม่จำเป็นต่อผู้ถือพรหมจรรย์อีกแล้ว

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือพรหมจรรย์ เพื่ออุทิศตัวเองรับใช้พระเยซู มีด้วยกันราว 5,000 คน ใน 42 ประเทศทั่วโลก แต่ผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ใช่แม่ชี และจำต้องถือศีลเหมือนแม่ชี ทั้งยังใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่คนกลุ่มนี้จะสวมแหวนตลอดเวลา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าแต่งงานกับพระเยซูแล้ว