ประกาศผล RICE PLUS AWARD 2018 พลิกโฉมข้าวไทยยุค 4.0

ประกาศผล RICE PLUS AWARD 2018 พลิกโฉมข้าวไทยยุค 4.0

     อาหารเสริมลูกหมูแรกเกิด ซุปซีเรียล น้ำยาเคลือบผลไม้ให้สุกช้า แผ่นปิดแผลห้ามเลือด ทายสิว่าสิ่งเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนๆ กัน ...คำตอบคือทุกอย่างที่กล่าวมานี้มี “ข้าว” เป็นวัตถุดิบหลัก และทุกผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ล้วนได้รับรางวัล RICE PLUS AWARD 2018 : รางวัลข้าว...ก้าวใหม่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมุ่งตอบโจทย์ตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมพลิกโฉมข้าวไทยด้วยนวัตกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัล โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ และคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล ตลอดจนสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานฯ  ณ นภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

     นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดโครงการว่า “รางวัล RICE PLUS AWARD 2018  ริเริ่มขึ้นโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินแผนงานตามโมเดล ‘ประเทศไทย 4.0’ ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจเน้นมูลค่าเพิ่มหรือ Valued-Based Economy ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายคือการเปลี่ยนสินค้า ‘โภคภัณฑ์’ ไปสู่สินค้า ‘เชิงนวัตกรรม’ จึงนับว่าการประกวดครั้งนี้เป็นการนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

     “การประกวดฯ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยในส่วนของการประกวดสูตรอาหาร ได้มีผู้ส่งผลงานสูตรอาหารจากข้าวไทยที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการและข้าวพื้นถิ่นที่น่าสนใจเข้าประกวดจากทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 11 ขวบถึง 84 ปี จากหลากหลายสัญชาติ และนานาสาขาอาชีพ จากเชฟมิเชลินไกด์ ไปถึงมือสมัครเล่นหัดใหม่ เชฟมือทองหลายรางวัลจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยและแม่บ้านธรรมดา ในขณะเดียวกัน การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมก็ได้ปรากฏผลงานที่มีแนวคิดระดับเวิลด์คลาสมากมายจากทั้งมืออาชีพและนวัตกรรุ่นใหญ่ตลอดจนนิสิตนักศึกษา ซึ่งทำให้เราทึ่ง ปลื้ม และภูมิใจในศักยภาพของคนไทยด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหาร หรือที่ไม่ใช่อาหาร หลายๆ ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปชนะรางวัลจากประเทศต่างๆ มาแล้ว และยังมีผลงานต้นแบบที่เกิดจากงานวิจัยที่สามารถสร้างความอัศจรรย์ใจให้ทุกคนได้ และเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพสามารถต่อยอดสู่ความสำเร็จในตลาด และสร้างความเจริญให้เศรษฐกิจระดับชาติได้แน่นอน ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตข้าว จึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเหนือความคาดหมายเลยทีเดียว” นายอดุลย์กล่าว

     ทั้งนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานทั้งสูตรอาหารและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 279 ผลงาน แบ่งเป็น การประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทยจำนวน 169 ผลงาน และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย จำนวน 110 ผลงาน

“ข้าวกอดพระอาทิตย์” 

“ซีฟู้ดริซอตโต้ข้าวโครงการหลวง”

    สำหรับ ผู้ชนะเลิศรางวัลสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย สูตรอาหารจานหลัก ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ "ข้าวกอดพระอาทิตย์" โดย วันวิสิทฎ์ อินทบาล ประเภทสถาบันเป็นของ "ซีฟู้ดริซอตโต้ข้าวโครงการหลวง" โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนสูตรอาหารว่างหรือของหวาน ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ชนะเลิศคือ "ข้าวทอดสอดไส้ต้มยำกุ้ง" โดย นราชัย อรรธภัสสร ในขณะที่ประเภทสถาบันตกเป็นของ "ข้าวเหนียวเปียกมะม่วงลำไย" โดย วิทยาลัยดุสิตธานี

 

“ข้าวทอดสอดไส้ต้มยำกุ้ง”

“ข้าวเหนียวเปียกมะม่วงลำไย”

     การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย รางวัลชนะเลิศประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายที่เป็นอาหาร ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ "เนเจอร์บลูม" ผลิตภัณฑ์วีแกนซุปกับซีเรียลจากจมูกข้าวกล้องงอก โดยบริษัท อินโนเวทีฟ ฟาร์ม่า เฮิร์บส์ จำกัด และในประเภทผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ข้าวฟองสุรดา หรือผ้าปิดแผลจากข้าว โดย บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด ส่วนรางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีงานวิจัยรองรับที่เป็นอาหาร ได้แก่ น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิก โดย บริษัท ไดมอนด์ เฟรช โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนในประเภทผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ ไบต์บูสเตอร์ หรืออาหารสำหรับหมูทารก โดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

"เนเจอร์บลูม" ผลิตภัณฑ์วีแกนซุปกับซีเรียลจากจมูกข้าวกล้องงอก

“ข้าวฟองสุรดา”

“น้ำนมข้าวยาคูออร์แกนิก”

“ไบต์บูสเตอร์”

     แต่ละผลงานล้วนสะท้อนคุณค่าของข้าวไทย ผ่านความคิดสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรม จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีมูลค่าเพิ่ม ทั้งการเลือกข้าวไทยพื้นถิ่นเปี่ยมเอกลักษณ์เป็นวัตถุดิบหรือการดึงเอาคุณประโยชน์มากมายของข้าวมาใช้อย่างสูงสุดในหลากหลายแง่มุม ตลอดจนสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์ข้าวไทยมีศักยภาพในการเป็นสินค้าส่งออกที่โดนใจตลาดโลก

 

 

[Advertorial]

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!