เสาไฟ 1 ต้นมีสายสัญญาณ 17 สาย ขอนแก่นเร่งจัดระเบียบ หลังเหตุสลด

เสาไฟ 1 ต้นมีสายสัญญาณ 17 สาย  ขอนแก่นเร่งจัดระเบียบ หลังเหตุสลด
77kaoded

สนับสนุนเนื้อหา

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 ขอนแก่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ผู้ประกอบการ เคเบิ้ลทีวี และอินเตอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสาร หลังเกิดเหตุสายเคเบิ้ลตกลงมา จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ขณะขี่รถผ่านไปบนถนน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : คลิปวงจรปิด เผยวินาทีสายเคเบิลมรณะร่วง จยย.วิ่งเองไร้ร่างสาวคอขาด

โดยจังหวัดขอนแก่นมีผู้ประกอบการอินเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีที่มีการพาดสายสัญญาณบนเสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวม 17 ราย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น ก็ยิ่งมีการพาดสายสัญญาณเหล่านี้มากขึ้นไปด้วย  ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุสายสัญญาณเหล่านี้ระโยงระยางหย่อนต่ำลงมาเกะกะบนผิวถนน จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือรกรุงรังจนทำให้เสียทัศนียภาพของสถานที่  และที่ผ่านมาการไฟฟ้าฯ ต้องส่งหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการให้เข้าไปดูแลสาย สัญญาณให้เรียบร้อยอยู่บ่อยครั้ง  รวมถึงทางกระทรวงมหาดไทยได้เคยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้หน่วยงานระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลังการหารือนาน 2 ชั่วโมงกว่า ที่ประชุมได้มีมติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสาย และหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2558 สร้างระบบในการสอดส่องติดตามสายสัญญาณที่รก ตก หย่อน  โดยขอความร่วมมือกับประธานชุมชนในเขตเทศบาลช่วยกันสอดส่องดูแลแจ้งข่าวสาร

นอกจากนั้น ภายในเดือนนี้จะร่วมกับผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวีและอินเตอร์เน็ตสำรวจและจัดระเบียบสายสัญญาณทั่วจังหวัด  เริ่มต้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  หากพบสายสัญญาณที่หย่อนตกลงมา หรือรกรุงรังก็จะเข้าไปรัด ตรึง  จัดเก็บให้เรียบร้อย  ส่วนสายสัญญาณที่มีการลักลอบพาดโดยไม่ขออนุญาตก็จะรื้อถอนออก  ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดละเลยก็จะมีความผิด  ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้าไปตัดสายและคิดค่าปรับจนกว่าจะมีการแก้ไขจะแล้วเสร็จ