จับมือเว็บอีเบย์ส่งออกผ่านอินเทอร์เน็ต

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมมือกับเว็บไซต์ อีเบย์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซื้อขาย ประมูลสินค้าบนอินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งของโลก นำข้อมูลสินค้าไทยไปประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการนำสินค้าไทยจำหน่ายผ่านช่องทางใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (อีคอมเมิร์ซ) ในช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยจัดฝึกอบรมให้กับผู้ส่งออกไทยที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชี ผู้ส่งออกของกรมฯ ที่ขณะนี้มีประมาณ 10,000 ราย รวมถึงกลุ่มผู้ส่งออกขนาดกลางและเล็ก รวมไปถึงสินค้าโอทอป และสินค้าเอสเอ็มอี ให้สามารถนำสินค้าขึ้นไปวางขายในตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขายสินค้า

จะเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกไทยทุกสิน ค้าเข้ามาร่วม และจะร่วมกับ อีเบย์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรมประมาณปลายเดือน เม.ย.นี้ ว่าจะเอาสินาขึ้นไปขายต้องทำยังไง มีขั้นตอนวิธีการอะไรบ้าง ขายสินค้าได้แล้วจะรับชำระเงินกันยังไง ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ผู้ส่งออกไทยมีโชว์รูมสำหรับไว้โชว์สินค้าและขายสินค้าได้ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าไทยได้อีก เพราะการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ขั้นตอนการดำเนินการจะเปิดรับสมัครผู้ส่งออกที่สนใจจะร่วมทำการค้าขายผ่าน ระบบออนไลน์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มสินค้า หากมีผู้สนใจจำนวนมาก ก็จะจัดฝึกอบรมหลายครั้ง และจะขยายการฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวไปยังต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัดสามารถขายสินค้าผ่านระบบออน ไลน์ได้เพิ่มขึ้น

นายราเชนทร์กล่าวว่า กรมฯจะขอความร่วมมือกับอีเบย์ให้ช่วยเหลือผู้ส่งออกไทยที่นำสินค้าขึ้นไปวางขายในระบบ หากสามารถขายสินค้าได้ ก็ให้ลดค่าธรรมเนียมในการรับชำระค่าสินค้าผ่านระบบเปย์ปาลให้ด้วย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยมีการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการผลักดันการส่งออกสินค้าไทยในรูปแบบใหม่ แม้การซื้อขายจะมีปริมาณไม่มากในเบื้องต้น แต่เชื่อว่าในอนาคตจะขยายการส่งออกมากขึ้น

นอกจากนี้ กรมฯได้เร่งดำเนินการให้มีการแปลข้อมูลเป็นรายสินค้า เช่น สินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหาร เป็นภาษาต่างประเทศ แล้วนำไปเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของสินค้ากลุ่มนั้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด