สดศรีเผยปมยุบพผ. ต้องดูกก.บห.รายอื่นรู้เห็นหรือไม่

นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการพรรคการเมือง กล่าวถึงกรณีนายนพดล พลซื่อ อดีตส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 3 ในฐานะรองเลขาธิการพรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอาจมีปัญหาต้องยุบพรรคพผ.ว่า หากดูมาตรา 237 วรรคหนึ่ง ระบุว่า หากพบว่ากรรมการบริหารพรรคหรือหัวหน้าพรรครู้เห็นการกระทำผิด เป็นเหตุให้ยุบพรรคได้ ดังนั้น เรื่องนี้คงไม่ใช่ดูเพียงแค่วันที่กระทำผิดเท่านั้น กกต.ต้องพิจารณาด้วยว่า ขณะที่นายนพดลกระทำผิด กรรมการบริหารพรรคคนอื่นมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ และนายนพดลเป็นกรรมการบริหารพรรคขณะกระทำผิดหรือไม่

จะยึดความเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองสมบูรณ์ โดยยึดวันที่นายนพดลได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ หรือวันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับนั้น คงเป็นเงื่อนแง่ด้านกฎหมาย การพิจารณาคงต้องทำให้เสร็จโดยเร็ว เพราะเป็นอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่กฎหมายให้ไว้โดยไม่ต้องมีใครร้องเรียน อีกทั้งเรื่องนี้คงไม่ต้องมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบอีกแล้ว หากเห็นว่านายนพดลเป็นกรรมการบริหารพรรค เพราะศาลก็ได้พิพากษามาแล้ว โดยจะต้องยึดถือวันที่กระทำผิดที่ศาลได้พิพากษาเป็นหลัก ยืนยันกกต.ไม่ได้ตั้งธงว่าจะยุบพรรคไหน เพราะหากเข้าข้อกฎหมายก็ต้องดำเนินการทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้าน นางสดศรี กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด