กลุ่มเหล้าพื้นบ้านร้องรัฐ ช่วยลดภาษีแสตมป์สุรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสุราพื้นบ้านแห่งประเทศไทย กว่า 100 คน ชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เสนอต่อไปยังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาแยกฐานภาษีของสุรากลั่นที่กลุ่มชาวบ้านผลิตกับสุราจากโรงงานใหญ่

นางบัวเหลียว ชัยมณี ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวว่า กลุ่มชาวบ้านผลิตสุราครั้งละไม่เกิน 5 แรงม้า หรือ 7 แรงคน ใช้ต้นทุนสูงกว่าโรงงานใหญ่ที่ไม่จำกัดกำลังการผลิต แต่ต้องประสบปัญหาเรื่องภาษีที่ขึ้นลงเหมือนโรงงานใหญ่ ทั้งที่กรรมวิธีการผลิตและวัตถุดิบที่ใช้ไม่เหมือนกัน โดยโรงงานใหญ่ใช้กากน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนชาวบ้านใช้ข้าวเป็นหลัก และสมุนไพรต่างๆ

ที่ผ่านมา เสียภาษีหรือค่าซื้อแสตมป์จากกรมสรรพสามิตเฉลี่ยขวดละ 32 บาท บวกต้นทุนการผลิตที่อยู่ที่ขวดละประมาณ 18 บาท ก็จะมีต้นทุนรวม 50 บาท ปัจจุบันชาวบ้านจำหน่ายขวดละ 55 บาท ดังนั้น จึงขอให้เปลี่ยนชื่อที่กระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นสุราชุมชน ซึ่งมีการนำฐานภาษีไปรวมกับสุราขาวของโรงงานขนาดใหญ่ เปลี่ยนเป็นชื่อสุราพื้นบ้านแทน จากนั้นแยกฐานภาษีโดยเก็บค่าแสตมป์ขวดละ 10-12 บาท ชาวบ้านก็จะอยู่ได้ นางบัวเหลียวกล่าว

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้นายศเนติ พาจรทิศ ผู้แทนศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดเข้ารับเรื่องแทน ซึ่งรับปากว่าจะส่งหนังสือต่อไปยังรัฐบาล ทำให้กลุ่มชาวบ้านสลายตัว จากนั้นกลุ่มชาวบ้านยื่นหนังสือที่สำนักงานสรรพสามิต จ.เชียงราย เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจจับสุราในช่วงเดือนเมษายนหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนายนิรุทธิ์ งามศิริ สรรพสามิตเขตพื้นที่ จ.เชียงราย รับเรื่องไว้เพื่อเสนอต่อกรมสรรพสามิตพิจารณาต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด