เชฟรอนเดินหน้าพัฒนาคน

คมชัดลึก : เชฟรอนทุ่ม 10 ล้านดอลล์ ร่วมกับจุฬาฯ พัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม รับรุ่นแรกปี 2552 ยันเดินหน้าพัฒนาบุคลากร เพิ่มคน รองรับการขยายตัวธุรกิจในอนาคต นายธารา ธีรธนากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า แม้จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันยังคงเปิดรับบุคลากรจบใหม่ เพื่อเข้าทำงานกับ เชฟรอน อย่างต่อเนื่องปีละประมาณ 20 คนในหลายๆ สาขา ทั้งด้านวิศวกรรม ธรณีวิทยา การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันยังรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค แต่ละปีจะรับสมัครกว่า 40 คน เพื่อให้ทุนเรียนฟรี จากนั้นจะคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงานมาเข้าทำงานกับบริษัท หรือบริษัทผู้รับเหมา ตอนนี้ เชฟรอน ไม่มีนโยบายปลดคนออก แม้จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 1,500 คน คิดว่าเมื่อเศรษฐกิจกระเตื้อง เราจะไม่มีปัญหาขาดแคลนบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายการพัฒนาปิโตรเลียม นายธารา กล่าวและว่า ส่วนโครงการที่เป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (ซีเอสอาร์) บริษัทยังคงเดินหน้าต่อเช่นกัน แต่จะเน้นการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียมในประเทศไทย โดยสนับสนุนงบกว่า 10 ล้านดอลลาร์ เพื่อจับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและในภูมิภาค ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาปี 2552 นายธารา กล่าวว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจและราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้บริษัทต้องปรับแผนธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยที่ลดลง โดยสัดส่วนการจำหน่ายก๊าซของบริษัทในปัจจุบันป้อนให้โรงไฟฟ้า 75% ส่วนที่เหลือเป็นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เชฟรอน ต้องคอยติดตามการใช้ก๊าซของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดหาก๊าซรองรับความต้องการของลูกค้าได้เพียงพอ และต้องรักษาสัญญาการจัดหาก๊าซด้วย นายธารา กล่าวและว่า โครงการหลักๆ ในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ยังคงดำเนินการต่อ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งปลาทอง 2 ในอ่าวไทย เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด