รัฐอุ้มไร่มันดึง ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ปลอด ดบ.

คมชัดลึก : รัฐเล็งดึง ธ.ก.ส.ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน อุ้มชาวไร่มันที่เข้าโครงการรับจำนำไม่ทัน ใช้หัวมันในดินเป็นหลักประกัน สกัดชาวไร่ขุดมันสดขายช่วงราคาตกต่ำ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลจะเข้าไปเจรจากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ปล่อยสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยระยะสั้น 6 เดือน ให้แก่เกษตรกรชาว ไร่มัน สำปะหลังที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ โดยนำเอาหัวมันสดที่อยู่ในดินไปวางเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ และรัฐบาลจะตั้งงบประมาณชดเชยค่าดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร เนื่องจากไม่ต้องการให้เกษตรกรขุดหัวมันสดออกมาขายในช่วงราคาตกต่ำ เกษตรกรจะมีเงินทุนหมุนเวียจากสินเชื่อ ธ.ก.ส.ในช่วงที่ยังไม่ได้ขายหัวมัน และเมื่อครบ 6 เดือน ราวเดือนมิถุนายน ก็จะเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศราคารับจำนำรอบใหม่ ซึ่งเกษตรกรก็สามารถนำมันสำปะหลังที่มีอยู่มาเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ โดยวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยกู้จะเป็นจำนวนเท่าไหร่ยังต้องพิจารณารายละเอียดกันอีกครั้ง นายกอร์ปศักดิ์ กล่าวและว่า ขณะนี้มีเกษตรกรนำมันสำปะหลังเข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาลแล้วประมาณ 9.5 ล้านตัน จากปริมาณเป้าหมายโครงการทั้งสิ้น 10 ล้านตัน หากปริมาณมันสำปะหลังที่รับจำนำเต็มก่อนสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เมษายน 2552 รัฐบาลก็จะไม่เพิ่มปริมาณรับจำนำอีก เพราะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ นายกอร์ปศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ จะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อเจรจาขายมันสำปะหลัง เชื่อว่าคงขายได้ไม่มากนัก จึงได้หารือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เข้ามาซื้อมันสำปะหลังในโครงการไปผลิตเอทานอลแทน เพราะญี่ปุ่นมีความต้องการเอทานอลเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอยู่ระหว่างวางแนวทางแก้ไขปัญหามันสำปะหลังระยะยาว โดยจะมีข้อกำหนดและประกาศให้ทราบล่วงหน้าว่ารัฐบาลจะรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อนำมาทำเอทานอลในแต่ละพื้นที่จำนวนเท่าใด เพื่อให้เกษตรกรตัดสินใจได้ว่าจะปลูกมันสำปะหลังหรืออย่างอื่นแทน นอกจากนี้ ใกล้ช่วงที่ผลไม้จากภาคตะวันออก โดยเฉพาะทุเรียนและเงาะจะออกสู่ตลาด รัฐบาลจึงวางแนวทางแก้ปัญหาราคาตกต่ำ โดยจะจัดสรรงบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ซื้อเงาะขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ ทำปุ๋ยขายให้เกษตรกร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าสามารถนำเงินกองทุน คชก.มาใช้ได้หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง คนรุกป่าสู่ป่าเลี้ยงคนศรีถาวรพนา ตัวอย่างความสำเร็จฟื้นป่าเสื่อมโทรม ลุยไร่สมพงษ์ต้นแบบสวนผสม อานิสงส์จากน้ำอ่างห้วยขี้หิน ม็อบมันสำปะหลังบุกพาณิชย์ ร้องรัฐรับจำนำเพิ่ม-พรทิวาลงสอบข้อมูล5มี.ค.นี้ ปรับวิธีปลูก มัน-อ้อย-ข้าว ผลผลิตเพิ่ม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด