ปธ.วุฒิลั่นขอล้างภาพ''สภาทาส''

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่โรงแรมเดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นคร ราชสีมา วุฒิสภาได้จัดสัมมนา วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบ มีส่วนร่วมทางตรง โดยมีนายประสพสุข บญเดช ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน โดยมี ส.ว. เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยนายประสพสุข ได้กล่าวในระหว่างการอภิปรายเรื่อง วุฒิสภา-มิติใหม่ของวุฒิสภาในการพัฒนาประชาธิปไตย ว่า ตนจะไม่ยอมให้วุฒิสภาถูกประณามว่าเป็นสภาทาสรับใช้ทางการเมือง ในฐานะผู้ทำหน้าที่เป็นหัวขบวน จะทำให้การเล่นการเมืองเปลี่ยนเป็นการพัฒนากรเมืองด้วยอำนาจนิติบัญญัติ

และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เราต้องทำให้วุฒิสภาเป็นดั่งมหาสมุทรที่มีแม่น้ำ 2 สายไหลมารวมกันได้ สายแรกคือกระแสธารแห่งประชาธิปไตยแบบตัวแทน สายที่ 2 คือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมทางตรง โดยไม่มีการกีดกันหรือแบ่งกั้นคนไทยด้วยสี และจะทำให้เป็นวุฒิสภาในหัวใจประชาชน เพื่อช่วยขับเคลื่อนประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางตรงและแบบตัวแทน เมื่ออุดมการณ์ความคิดสามารถผนึกกำลังกันได้ ย่อมส่งผลให้กับดักความขัดย้งภายในชาติลดลง เพราะเป็นความสงบ เย็นของมหาสมุทรซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำ 2 สาย หากจะมีคลื่นใต้น้ำก็จะเป็นคลื่นที่ม้วนเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน ผลักดันให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ พัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่มีการแสวงหาอำนาจที่ย่ำยีธรรมาภิบาล สิ่งเหล่านี้วุฒิสภาและประชาสังคมถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด