ประกาศรายชื่อต้นกล้าอาชีพรุ่นหนึ่ง กระจายอบรมทั่วปท.

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน หรือโครงการต้นกล้าอาชีพ กล่าวว่า "ตั้งแต่เวลา 17.00 น.วันนี้เป็นต้นไป ทางโครงการจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรกแล้วทางเว็บไซด์ www.tonkla-archeep.com และแจ้งรายบุคคลทาง Email กับ SMS ซึ่งต้นกล้าในรุ่นแรกนี้มีจำนวนเกินกว่า 40,000 ที่นั่ง จากผู้สมัครในรอบแรกทั่วประเทศ 145,719 คน เป็นผู้ว่างงานในระบบกว่าร้อยละ 85 ที่เหลือคือบัณฑิตจบใหม่ และกว่าร้อยละ 64 อยากกลับไปประกอบอาชีพอิสระเมื่ออบรมจบแล้ว โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 160 บาท และค่าเดินทางอีกวันละ 30 บาท

สำหรับเกณฑ์ในการคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมนั้น ทางโครงการให้ความสำคัญกับต้นกล้าที่พร้อมกลับภูมิลำเนาก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจะให้สิทธิ์กับผู้ที่เลือกหลักสูตรที่สอดรับกับตำแหน่งงานว่าง และกระจายโอกาสให้เป็นของประชาชนทุกๆภูมิภาคอย่กบริษัท PricewaterhouseCoopers ร่วมอยู่ในขั้นตอนการคัดกรองผู้สมัครด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วหากยังไม่ผ่านการคัดกรองในรอบแรก จะยังมีสิทธิ์ได้เข้ารับการคัดกรองในรอบถัดไป โดยโครงการจะเก็บรายชื่อผู้สมัครทุกคนไว้ และนำเข้าระบบคัดกรองใหม่ทุกเดือนในเดือนถัดไปอีก 5 รอบ

ในการประกาศผลครั้งแรกนี้มีความล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมไป 1 วัน ทั้งนี้เพราะผู้สมัครเข้าอบรมมีความสนใจที่หลากหลาย และในบางกรณีจำนวนผู้เรียนมากกว่าจำนวนที่นั่งที่เปิดไว้

ทางโครงการได้ประสานขอจัดที่นั่งเพิ่ม จึงทำให้การประกาศผลล่าช้ากว่า ส่วนกำหนการรายงานตัวเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นวันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 และเข้าเรียนวันแรกในวันที่ 1 เมษายน 2552 ตามเดิม

วันที่ ขั้นตอน สถานที่

10-15 เม.ย / พ.ค./ มิ.ย./ ก.ค./ ส.ค.เปิดรับสมัครออนไลน์ www.tonkla-archeep.com

17 เม.ย / พ.ค./ มิ.ย./ ก.ค./ ส.ค.การคัดกรองผู้เข้าอบรมระบบอินเทอร์เนต

18 เม.ย / พ.ค./ มิ.ย./ ก.ค./ ส.ค.ประกาศรายชื่อผูางอีเมล, SMS และเว็บไซต์

19-21 เม.ย / พ.ค./ มิ.ย./ ก.ค./ ส.ค.รายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประชาชนจุดฝึกอบรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ

23 เม.ย / พ.ค./ มิ.ย./ ก.ค./ ส.ค.ประกาศรายชื่อผู้สำรองจุดฝึกอบรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ

24-25 เม.ย / พ.ค./ มิ.ย./ ก.ค./ ส.ค.ผู้สำรองรายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประชาชนจุดฝึกอบรม76จังหวัด

วันที่ 1 (เดือนถัดไป) ฝึกอบรมรอบแรกจุดฝึกอบรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด