กทม.รายได้หดเล็งรีดภาษีบุหรี่ กันงบฯ8พันล้านหนุนรัฐแก้ศก.

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 4091

กทม.ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ กันเม็ดเงินกว่า 8 พันล้านบาท สนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล โยกไปใช้ในโครงการจำเป็นเร่งด่วน ทั้งงานก่อสร้าง ค่างวดรถดับเพลิง การจ้างงาน ช่วยเหลือชุมชนและการศึกษา เล็งขยายฐานภาษีเพิ่มรายได้จากบุหรี่-น้ำมัน หลังรัฐถังแตกเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า ทำยอดรายได้ กทม.หาย 20%

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจ ว่า จากที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. มีนโยบายปรับแผนการบริหารงบประมาณของ กทม.ใหม่ โดยพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบฯกว่า 8,000 ล้านบาทใหม่ เพื่อนำไปใช้ในโครงการจำเป็นเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะที่ผ่านมาการใช้จ่ายงบฯของ กทม.ล่าช้ามาก บางโครงการค้างมาตั้งแต่ปี 2548 แทนที่จะรอจัดสรรงบฯเพิ่มเติมปี 2552 ซึ่งใช้เวลานาน

ทั้งนี้ในวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาท เป็นส่วนของกทม. 4,200 ล้านบาท ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันนำไปจ่ายภาระหนี้ที่ผูกพันงบประมาณอยู่แล้วแต่ไม่มีเม็ดเงิน เช่น งานก่อสร้างของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำที่ค้างมานาน เพื่อสานต่อโครงการให้แล้วเสร็จ การจ่ายค่างวดรถดับเพลิงที่จะครบกำหนด 600-700 ล้านบาท เป็นต้น อีก 3,183 ล้านบาท มาจากเงินอุดหนุนของภาครัฐ เมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำเรื่องถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอทบทวนเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่าย คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาได้เดือนนี้

เป้าหมายเพื่อให้ กทม.สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการจ้างงานประมาณ 2,298 ล้านบาท โดยเดือนพฤษภาคมนี้ กทม.จะเปิดจ้างงานหลายสาขา จำนวน 20,000 อัตรา มีแพทย์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน สังคมศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้จะจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ 24 ล้านบาท แผนชุมชนพึ่งตนเอง 300 ชุมชน 300 ล้านบาท การศึกษาเพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาล 561 ล้านบาท หลัง ครม.อนุมัติ จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้

ในที่ประชุมผู้บริหารวันที่ 17 มีนาคมสำนักการคลังได้รายงานสถานการณ์การเงินของ กทม. จากที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยลง มีผลให้กทม.ได้รับจัดสรรงบฯลดลง โดยช่วงปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม-กุมภาพันธ์) ได้รับงบฯลดลง 20% หรือ 2,000 ล้านบาท มีรายได้ 13,464 ล้านบาท กทม.จึงต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์เพื่อ ไม่ให้รายได้ลดลงไปจากปีก่อน

โดยสำนักการคลังได้เสนอแนวทางแก้ไข กทม.ต้องเร่งรัดการจัดเก็บรายได้เพิ่มและจัดหารายได้ใหม่ ปรับแผนบริหารงบประมาณปี 2552 ให้ใช้จ่ายลดลง ปรับลดรายจ่าย เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส ฯลฯ พร้อมข้อเสนอให้จัดเก็บภาษีน้ำมัน บุหรี่และโรงแรม เหมือนท้องถิ่นอื่นที่จัดเก็บแล้ว ดูความเป็นไปได้ภาษีบุหรี่น่าจะเก็บได้เลย เก็บ 10 สตางค์/มวน ซึ่งกทม.จะต้องแก้ไข พ.ร.บ.บริหารราชการ พ.ศ.2528 มาตรา 111 ให้อำนาจ กทม.จัดเก็บ หน้า 9

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด