ปธ.ฟอร์บส์ รับฟังมาตรการกระตุ้น ศก.ของไทย

นายสตีฟ ฟอร์บส์ ประธานบริษัทและหัวหน้าบรรณาธิการนิตยสาร ฟอร์บส์ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยมีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับวิกฤตการณ์การเงินโลก และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นหลัก ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออก ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ ระยะกลางที่จะเน้นสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะที่ในระยะยาว รัฐบาลจะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือก

อย่างไรก็ตาม นายสตีฟ ฟอร์บส์ ได้สอบถามเกี่ยวกับการดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะสนับสนุนแก่ธุรกิจที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และกล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลในการปฏิรูประบบภาษี ซึ่งขณะนี้ได้ปรับระบบการจัดเก็บภาษีในประเทศให้คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างชาติอีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด