สช.ตั้งเป้าเด็กร.ร.เอกชนสละสิทธิ์โครงการเรียนฟรี2%

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาข้าราชการเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนในสังกัด สช. ที่โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ว่าตน ขอให้โรงเรียนเอกชนที่อยู่ในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ขึ้นป้ายหน้าโรงเรียนว่าได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลใน 5 รายการ ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ค่าชุดนักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยในส่วนของหนังสือเรียนให้ตั้งคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้ปกครอง กรรมการนักเรียน และชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการอวยการหรือคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือ โดยสามารถซื้อจากสำนักพิมพ์ใดก็ได้แต่ต้องเป็นหนังสือตามบัญชีรายชื่อที่ผ่านการตรวจอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จะเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองได้ในวันที่ 19 มีนาคม

ผอ.สช. กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามได้เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนที่อยู่ในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ปกครองได้ อาทิ ในกรณีของการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้กำหนดเพดานการเก็บ ส่วนขี้นตอนการตรวจสอบก็จะพิจารณาจากใบร็จรับเงินหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้ปกครองนำไปจัดซื้อจริงตามวัตถุประสงค์ สช.เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนที่อยู่ในโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ปกครองได้ อาทิ ในกรณีการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากวงเงินที่ได้รับ หรือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ โดยไม่ได้กำหนดเพดานการเก็บ ส่วนการสละสิทธิ์นั้น สช.ตั้งเป้ารณรงค์ให้มีผู้สละสิทธิ์ 2-3% ของนักเรียนเอกชนทั้งหมดประมาณ 2 ล้านคน แต่ขณะนี้ยังมีผู้สละสิทธิ์ไม่ถึง 1 %

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด