นันยางดันโต10% ตอกย้ำผู้นำตลาด

นายเอี่ยม พสุธารชาติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา รองเท้านักเรียนนันยางสร้างยอดขายได้ตามเป้าที่วางไว้ ในปีนี้บริษัทจึงทุ่มงบประมาณกว่า 40 ล้านบาท เพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาผ่านทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบครบวงจร เชื่อว่าในปี52 จะสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 10% ซึ่งปีที่ผ่านมาได้แนะนำรองเท้านักเรียนรุ่นใหม่ นันยางไลท์ ได้รับการตอบรับอย่างดี ดังนั้น ในปีนี้จะเน้นสร้างแบรนด์พร้อมชูจุดขายของนันยางไลท์ ให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเลือกใช้ พร้อมส่งโฆษณา 2 ชุดใหม่ ประกอบด้วยชุด ใส่นันยาง มีเอี๊ยด... ไม่มีเอาต์ และชุด โชคดีที่เท้าเบา เพื่อตอกย้ำภาพผู้นำตลาด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ตลาดรวมรองเท้านักเรียนมีมูลค่า 2,300 ล้านบาท และเชื่อว่าในปี52 จะเติบโตขึ้นประมาณ 3-5% เพราะมีปัจจัยสนับ สนุน อาทิ นโยบายภาครัฐที่ให้เงินสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์การศึกษา ราคายางดิบที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด