อดีตส.ส.ทรท.ซัดนัการเมืองไร้จริยธรรมโยกย้ายขรก.

นายเกรียงไกร ไชยมงคล อดีต ส.ส.พะเยา เขต 3 พรรคไทยรักไทย (ทรท.) กล่าวเมื่อวันที่ 15 มี.ค. ถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับโยกย้ายข้าราชการประจำที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ว่า ในฐานะที่ตนเคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อนทราบว่า การโยกย้ายต้องถึงเวลาที่เหมาะสม คือ การโยกย้ายเพื่อความก้าวหน้าของภารกิจและบุคคล แต่ไม่ใช่การโยกย้ายเพื่อสนองอำนาจหรือตัณหาของคนบางคนหรือบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มการเมือง ซึ่งการโยกย้ายข้าราชการประจำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ตนมองว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อสนองอำนาจทางการเมืองที่สำคัญคือการเมืองระดับชาติมากกว่าการโยกย้ายด้วยความเป็นธรรม

อดีต ส.ส. ทรท. กล่าวต่อว่า ซึ่งการโยกย้ายในลักษณะดังกล่าวที่กำลังเกิดขึ้น ตนคิดว่า หลายกรณีไม่มความชอบธรรมเกิดขึ้น เหมือนภาคการเมืองกำลังรังแกข้าราชการประจำที่ไม่สนองตัณหาหรืออำนาจความต้องการของนักการเมืองนั้น ๆ ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวเป็นการรังแกข้าราชการอย่างไม่เหมาะสม ทำให้บางคำสั่งเกิดการต่อต้านจากผู้ที่ถูกสั่งให้โยกย้ายเพราะเขาคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นการละเมิดสิทธิของข้าราชการอย่างไม่ควรจะเป็น หรือนักการเมืองบางคนพยายามใช้อำนาจกดดัน บีบบังคับให้โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยการใช้มวลชน เพียงเพราะว่าผู้ว่า ฯ คนนั้นไม่ใช่กลุ่มของตนเองหรือทำงานไม่รับใช้กลุ่มการเมืองฝ่ายตนเอง

"ทุกรัฐบาลผมสังเกตพบว่า มีการพยายามโยกย้ายข้าราชการประจำทุกครั้ง อนึ่งการกระทำดังกล่าวของนักการเมืองบางคนหรือบางกลุ่ม ผมคิดว่เป็นการกระทำที่เกิดจากสำนึกของคนที่ไม่มีจริยธรรม คุณธรรม หรือมีจริยธรรม คุณธรรมน้อย ทำให้ไม่เคารพในสิทธิของผู้อื่น คิดแต่จะสนองอำนาจของตนเองเป็นสำคัญ เช่นนี้จะส่งผลให้ข้าราชการประจำที่ทำงานต้องเกิดความท้อแท้ เมื่อนั้นหากคนทำงานเกิดความท้อแท้ ประเทศชาติก็จะขาดกำลังสำคัญด้านการทำงาน ที่สำคัญฝ่ายการเมืองต้องตระหนักให้มากว่าถ้าไม่มีข้าราชการประจำมาทำงานตามนโยบายที่ฝ่ายการเมืองได้วางไว้ เมื่อนั้นการบริหารบ้านเมืองคงต้องระส่ำ ดังนั้นผมคิดว่าควรจัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองระดับชาติโดยเร็ว นายเกรียงไกร กล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด