สุวิทย์เผยวิป3ฝ่ายเตรียมหารือปรองดอง25ม.ค.นี้

สุวิทย์เผยวิป3ฝ่ายเตรียมหารือปรองดอง25ม.ค.นี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'สุวิทย์' เผย วิป 3 ฝ่ายเตรียมหารือปรองดอง 25 ม.ค. นี้ คาดณะกรรมการทั้งหมดจะมีความชัดเจนก่อนวันที่ 1 ก.พ. - แจงคณะทำงาน ป.ย.ป. คาดแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมด้วย

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. กล่าวว่า วัน ที่ 25 ม.ค. นี้ จะมีการหารือร่วมกันระหว่างตัวแทนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และรัฐบาล เพื่อสร้างแนวทางการทำงานและผลักดันวาระการปฏิรูปที่เป็นวาระเร่งด่วน ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ โดยการประชุมที่จะเกิดขึ้นจะนำงานด้านการปฏิรูปของทั้ง 3 ฝ่าย มาจัดอันดับความสำคัญ เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ กำหนดบทบาทวิป 3 ฝ่าย ให้เกิดความชัดเจน การหารือถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ที่อาจมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมทำงาน ซึ่งคาดว่าการแต่งตั้ง ผอ.สำนักงานบริหารของนายกรัฐมนตรี หรือ PMDU และคณะกรรมการทั้งหมดจะมีความชัดเจนก่อนวันที่ 1 ก.พ. นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของการทำงานของ ป.ย.ป. นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการขับเคลื่อนมาโดยตลอด และการสร้างความปรองดองจะเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น โดยไม่จำกัดแค่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเท่านั้น แต่จะเปิดโอกาสให้ทั้งนักวิชาการ ประชาชนทุกคนเข้าร่วม จึงอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันโดยนำเรื่องการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ และความไม่เป็นธรรม มาเป็นเป็นหัวข้อในการพูดคุยมากกว่าการนำประเด็นความขัดแย้งในอดีตของทั้ง 2 ฝ่ายมาพูดคุยกัน

นอกจากนี้ คณะทำงานของ ป.ย.ป. ที่มีสัดส่วนของทหารเกินกว่าครึ่ง ว่า ภาพรวมของ ป.ย.ป. มีองค์ประกอบร่วมทั้งหมด 3 - 4 องค์ประกอบ คือ คณะกรรมการ ป.ย.ป.ชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและมีรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน ร่วมดูแล นอกจากนี้ ยังมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก 2 คน รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวหลัก ทั้งนี้ คาดว่าจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้ามาร่วมด้วย

ส่วนคณะกรรมการอีก 4 คณะย่อย ยังคงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกคณะ และอาจมีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีดูแลในแต่ละคณะ ซึ่งขณะนี้อาจมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อย แต่ในของส่วนคณะกรรมการด้านการปรองดอง มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้กำกับดูแล ส่วนด้านอื่นๆ ยังต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง