กกต.ลงนามMOUระบบI-Voteชี้ประหยัดงบมากขึ้น

กกต.ลงนามMOUระบบI-Voteชี้ประหยัดงบมากขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กกต. ลงนาม MOU ความร่วมมือจัดทำระบบ I-Vote ชี้ประหยัดงบประมาณมากขึ้น - ผู้ประสงค์ใช้สิทธิ์ ต้องลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำระบบ  การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (I-Vote) กกต. คำนึงหลักสำคัญ 3 ประการ คือ การช่วยให้ประชาชน สะดวกต่อการใช้สิทธิ์  การที่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนและสังคมได้ และการประหยัดงบประมาณในอนาคต จากปกติใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้ง 60 - 80 ล้านบาท/ครั้ง ก็จะลดเหลือเพียง 5 ล้านบาท/ครั้ง โดยใช้งบในการจัดทำระบบนี้ จากสำนักงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ที่อยู่ในวงเงิน 15 ล้านบาท ของ กกต. 


โดยผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ ต้องมาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต และต้องยึดหลักสำคัญคือ จะต้องไม่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน และต้องเป็นคนไทยในต่างประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าระบบดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. ปี 2560 พร้อมยืนยันการจัดทำระบบนี้ เพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน