ไทยนำชงปฏิญญากทม.พัฒนา6เสาหลักACD

ไทยนำชงปฏิญญากทม.พัฒนา6เสาหลักACD
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ไทยหวังใช้การประชุม ACD นำเสนอร่างวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย 2030 ปฏิญญากรุงเทพเพื่อพัฒนา 6 เสาหลักความร่วมมือ

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 หรือ ACD Summit ในระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2559 ที่กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 10 ตุลาคม จะมีการจัดการประชุมขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมและมีผู้นำจะดีกว่า 30 ประเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมดังกล่าวจะมีการลงนามเอกสาร 3 ฉบับ คือ ร่างวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย 2030 ซึ่งมีเจตนารมณ์สำคัญทางด้านการเมืองของประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เจริญ มีความมั่นคง มีสันติภาพลดความเหลื่อมล้ำ และจะมีการลงนาม ร่างปฏิญญากรุงเทพเพื่อพัฒนา 6 เสาหลักความร่วมมือของประเทศสมาชิก 

โดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในเสาหลักด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมความยั่งยืน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก และร่างเอกสารแถลงการณ์ ACD ที่เกี่ยวกับบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นความเติบโต ผ่านความเป็นหุ้นส่วน เพื่อความเชื่อมโยงในการเร่งพัฒนาการเติบโตด้านเศรษฐกิจของเอเชียและของโลกโดยใช้ศักยภาพของเอเชียให้เป็นประโยชน์