ล้างบางละเมิดลิขสิทธิ์โชว์มะกัน

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบว่า ชี้แจงถึงแนวทางการทำงานในด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยในวันที่ 2 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกำหนดนโยบายในด้านยุทธศาสตร์การปราบปรามอย่างจริงจัง เพื่อให้สหรัฐเห็นถึงความตั้งใจและปลดไทยออกจากบัญชีประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ(PWL)ต่อไป

นอกจากนี้ ไทยยังขอให้สหรัฐพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(GSP) ที่ขอให้คืนสิทธิ GSP ให้แก่สินค้าไทย 6 รายการ ได้แก่ ดอกกล้วยไม้สด ทุเรียนสด มะละกอตากแห้ง มะขามตากแห้ง มะละกอแปรรูป และทองแดงบริสุทธิ์ ซึ่งมีส่วนแบ่งในตลาดของสหรัฐเกินกว่า 50% และมูลค่านำเข้าสหรัฐของสินค้าดังกล่าวจากทั่วโลกต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐกำหนดไว้ เพราะไม่มีประเทศอื่นส่งเข้าไปแข่งขัน และสหรัฐไม่มีการผลิตภายในประเทศเอง และยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่อย่างใด ส่วนการใช้สิทธิบัตรยา (CL) รัฐบาลจะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการหารือกับเจ้าของสิทธิบัตรก่อน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด