พาณิชย์นำทัพบุกเจาะ14ประเทศ

จูงมือเอกชนเดินฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ

นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า เตรียมจัดแผนส่งเสริมการค้า (โรดโชว์) ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อขยายส่งออกสินค้าไทยไปตลาดใหม่ ภายใต้โครง การ นิว มาร์เก็ต ฟอร์ เอ็กพอร์เตอร์ (เอ็นเอ็มอี) เพื่อช่วยเสริมตลาดส่งออกหลัก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและอาเซียน ที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกมาก โดยเน้นกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการที่ไทยมีศักยภาพ ซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ย. 52

สำหรับประเทศเป้าหมายกำหนดไว้ 14 กลุ่มประเทศ ได้แก่ จีนจำหน่ายสินค้าข้าว มันสำปะหลัง กุ้งแช่แข็ง และแปรรูป ผัก ผลไม้ อัญมณี ของขวัญของชำร่วย และยางพารา อาเซียน ขายสินค้ามันสำปะหลังที่ตลาดอินโดนีเซีย อาเซียนที่เหลือขายผัก ผลไม้ สิ่งทอจากโบ๊เบ๊ ใบหยก ประตูน้ำ และแพลทินัม กลุ่มประเทศซีวีเอ็มแอล กัมพูชา เวียดนาม พม่า ลาว ขายข้าว ผักและผลไม้ ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ขายมันสำปะหลัง สิ่งพิมพ์ และสิ่งทอ (โบ๊เบ๊)

ส่วนออสเตรเลียขายสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ ผัก ผลไม้ สิ่งพิมพ์ แอฟริกา ขายข้าว ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป วัสดุก่อสร้าง ของขวัญของชำร่วย เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร รัสเซีย ขายข้าว กุ้งแช่แข็งและแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณี เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง กลุ่มประเทศซีไอเอสเน้นขายข้าว ยุโรปตะวันออกขายชิ้นส่วนยานยนต์ กุ้งแช่แข็งและแปรรูป ของขวัญของชำร่วย เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร สหภาพยุโรป จะขายมันสำปะหลังที่เนเธอร์แลนด์ เฟอร์นิเจอร์ และของขวัญของชำร่วย ที่สวิตเซอร์แลนด์

นอกจากนี้ในกลุ่มตะวันออกกลาง เน้นขายข้าว ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง สิ่งพิมพ์ สิ่งทอ (โบ๊เบ๊) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องหนัง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร สหรัฐเน้นบุกเจาะตลาดสิ่งพิมพ์ และ ลาตินอเมริกา และอเมริกาใต้ เน้นขายชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

กรมฯ กำลังจัดทำข้อมูลการค้าและกลยุทธ์ในการบุกเจาะตลาดในแต่ละประเทศเป้าหมาย ซึ่งได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ทำการรวบรวมรายชื่อผู้นำเข้าที่มีศักยภาพในแต่ละกลุ่มสินค้าแล้ว จากนั้น จะเชิญชวนให้ภาคเอกชนและสมาคมการค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมโครงการ และวางแผนร่วมกันในการบุกเจาะตลาด ซึ่งผู้ประกอบการมีสินค้าเหมาะแก่กลุ่มที่กรมต้องการเปิดตลาด สามารถติดต่อเข้ามาร่วมมือกันได้

กรมตั้งเป้าหมายว่าในการเดินทางไปแต่ละครั้งจะเกิดการเจรจาการค้าไม่ต่ำกว่าคณะละ 10 ราย หากทำได้เช่นนี้ จะทำให้ยอดส่งออกสินค้าไทยไปตลาดใหม่เพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อการส่งออกภาพรวมที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นตามไปด้วย

สำหรับการจัดคณะโรดโชว์นั้น จะมีนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ หรือนายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง รองปลัดกระทรวง และผู้แทนภาคเอกชนในสินค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยการเดินทางนอกเหนือจากการไปขายสินค้า จะนัดเจรจาข้อราชการกับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ และสมาคมการค้าที่สำคัญของประเทศนั้น ๆ ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด