ไลอ้อนพร้อมปรับราคาสินค้าลง

นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีความสนใจร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือลงตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน หากกระทรวงพาณิชย์เรียกร้องมาที่บริษัท เนื่องจากต้องการช่วยเหลือผู้บริโภคในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และกำลังซื้อหดหายไปมาก โดยแนวทางที่เป็นไปได้ บริษัทอาจจะออกสินค้าขนาดพิเศษ เพื่อจำหน่ายในราคาประหยัดให้ผู้บริโภค

ภาครัฐควรจะมองแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน ทั้งในส่วนของการช่วยเหลือผู้บริโภค ซึ่งปัญหาสำคัญอยู่ที่ปัญหาการว่างงาน จึงต้องให้น้ำหนักสำคัญไปที่การเร่งสร้างงาน และต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ อาทิ สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ซึ่งสามารถให้ผู้ดำเนินธุรกิจสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ผลวิจัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลที่รอบด้าน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด