ไล่บี้ติดแบรนด์ ''กทบ.'' สินค้าชุมชนทุกตำบล

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เปิดเผยว่า กทบ. อยู่ระหว่างหารือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า กทบ. ให้กับสินค้าและบริการ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรับรองว่าสินค้าและบริการที่ผลิตโดยหมู่บ้านและชุมชน ที่ได้รับเครื่องหมายการค้า กทบ.นั้นเป็นสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานและผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคทุกคน

ทั้งนี้ กทบ.ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 52 นี้ จะมีสินค้าและบริการจากหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศกว่า 7,000 รายการ ที่ได้รับเครื่องหมายการค้า กทบ. หรืออย่างน้อยตำบลละ 1 ชิ้น เพื่อเป็นตัวอย่างนำร่อง ก่อนนำไปสู่สินค้าและบริการอื่น ๆ โดยยืนยันว่าการติดตราเครื่องหมายการค้าของกทบ.ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการควบคู่ไปกับสินค้าโอทอป ที่แต่ละหมู่บ้านและชุมชนได้ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการแข่งขันกันใด ๆ แต่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด