ดุสิตโพลปชช.ห่วงศก.เสถียรภาพการเมืองก่อการร้าย

ดุสิตโพลปชช.ห่วงศก.เสถียรภาพการเมืองก่อการร้าย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


สวนดุสิตโพล เผย ประชาชน ห่วงปัญหาเศรษฐกิจ เสถียรภาพการเมือง ก่อการร้าย หนุนภาครัฐหามาตรการกระตุ้น-ป้องกัน

เข้าสู่เดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี 2558 ก่อนจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่คนไทยทุกคนต่างมีความหวังในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน โดยนำบทเรียนที่ผ่านมา มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข แต่จะดีขึ้นหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำและความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งสิ้น เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในการนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,324 คน ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามถึง 10 เรื่องที่คนไทย “เป็นห่วง” ณ วันนี้ ร้อยละ 84.29 ระบุ ปัญหาเศรษฐกิจ ภาครัฐต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ร้อยละ 81.27 ระบุ การบริหารประเทศของรัฐบาลต้องเดินหน้าทำตามนโยบายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 79.15 ระบุ การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ร้อยละ 75.23 ระบุ การทุจริตคอร์รัปชั่น ร้อยละ 70.69 ระบุ ความขัดแย้ง ขาดความสามัคคี ร้อยละ 62.54 ระบุ มาตรฐานการศึกษาขาดคุณภาพ ร้อยละ 61.63 ระบุ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ร้อยละ 57.70 ระบุ การเกษตร ความเป็นอยู่เกษตรกร ร้อยละ 54.38 ระบุ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเสื่อมโทรม และ ร้อยละ 51.36 ระบุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!