รัฐดีเดย์จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเช่าราคาถูก

น.พ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง กล่าวถึงแนวทางการนำที่ดินกรมธนารักษ์ 12.5 ล้านไร่ทั่วประเทศ ด้วยการดึงที่ดินจากหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาจัดสรรให้กับเกษตรกรจำนวน 1 ล้านไร่ ว่า ปัจจุบันเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ได้แล้ว 4 แสนไร่ เหลืออีก 6 แสนไร่ ซึ่งน่าจะสามารถดึงกลับมาได้ครบภายในสิ้นปีนี้ เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรได้เช่าขั้นต่ำไร่ละ 20 บาท ประมาณคนละ 15 ไร่ รวมถึงแรงงานว่างงานจากในเมืองที่ต้องการกลับบ้านเกิดเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร เพื่อให้กลุ่มดังกล่าวมีงานทำ ซึ่งน่าจะสามารถรองรับคนว่างงานได้ถึง 1 แสนคน โดยผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และตั้งใจจริงในการประกอบอาชีพเกษตร โดยจะให้ประชาคมในหมู่บ้านเป็นผู้ให้การรับรองว่านำไปประกอบอาชีพจริง และให้ช่วยกันติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว หากมีการผ่องถ่ายให้บุคคลที่ 3 จะถูกยึดสิทธิในการเช่าที่ดินคืน

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพการเกษตรของผู้ว่างงาน จึงได้เตรียมธนาคารรัฐทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ช่วยสนับสนุนด้านสินเชื่อ โดยในวันที่ 5 ก.พ.นี้ จะทำการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรล็อตแรกที่จ.ชัยภูมิ กว่า 1,000 ไร่ จากนั้นในช่วง 3-6 เดือน จะทยอยจัดสรรให้ได้ 25 จังหวัด เพื่อเร่งการจัดสรรให้ทันกับการนำไปประกอบอาชีพของผู้ว่างงานและไม่มีที่ดิน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด