สุริยะใสค้านระบบลต.จัดสรรปันส่วนผสม

สุริยะใสค้านระบบลต.จัดสรรปันส่วนผสม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'สุริยะใส' ค้านระบบเลือกตั้ง จัดสรรปันส่วนผสม ระบุ สร้างปัญหาใหม่ แนะ กรธ. ใช้ระบบเยอรมันตอบโจทย์ได้มากกว่า

นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวถึงระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอที่เรียกว่า "ระบบจัดสรรปันส่วนผสม" เพื่อมุ่งแก้ปัญหาคะแนนทิ้งน้ำ หรือต้องการทำให้ทุกคะแนนมีความหมายและทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยมีที่นั่งในสภา เพื่อการปรองดองด้วยนั้น ว่า นอกจากจะไม่เป็นอย่างที่ กรธ. คิดแล้ว อาจจะสร้างปัญหาใหม่ตามมา โดยเฉพาะการเอาคะแนนของพรรคที่แพ้ในระบบเขตไปคำนวน ส.ส. ในระบบสัดส่วนพรรคนั้น ทำให้เกิดการแปลงเสียงและเจตนารมณ์ของผู้ใช้สิทธิ์ได้ง่าย ดังนั้น ตนขอเสนอแนะให้ กรธ. เลือกระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม หรือแบบเยอรมัน ที่คณะกรรมาธิการยกร่างชุดของ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เสนอไว้เพราะตอบโจทย์ที่ กรธ. ตั้งไว้ได้มากกว่า และเป็นระบบที่มีอยู่จริงและมีข้ออ่อนน้อยที่สุด ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว และขอให้เอาเวลาที่มีอยู่ไปวางมาตรการป้องการการทุจริตเลือกตั้งที่ซับซ้อนรุนแรงขึ้น รวมทั้งแนวทางในการทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเป็นสถาบันไม่ใช่เครื่องมือหาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และบทเรียนสำคัญของการเลือกตั้งไทย คือ เราเปลี่ยนมาแทบจะทุกระบบ แต่ก็หนีปัญหาการทุจริตเลือกตั้งไม่ได้

ทั้งนี้ ในส่วนของสถาบันปฏิรูปประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังจัดทำความเห็นและเตรียมยื่นข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศไทยอย่างเป็นทางการต่อ กรธ. และ สปท.