กรธ.ถกโครงสร้างฝ่ายบริหารสัปดาห์หน้า

กรธ.ถกโครงสร้างฝ่ายบริหารสัปดาห์หน้า
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมพิจารณาโครงสร้างฝ่ายบริหารสัปดาห์หน้า จับตามีนายกฯ ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ขณะวิธีนับคะแนนบัญชีรายชื่อยังไม่ลงตัว

นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า กรธ. ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการนับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้วิธีการใด เพียงแต่ยังยืนยันในแนวคิดเดิมที่จะทำให้ทุกคะแนนเสียงมีคุณค่า และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้มากที่สุด ขณะที่เรื่อง ส.ว. ยังไม่มีการเสนอมาจากอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างนิติบัญญัติสู่ที่ประชุมแต่อย่างใด ส่วนกรรมการสรรหา องค์กรอิสระ ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นกัน ว่าจะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ นายนรชิต ยังกล่าวด้วยว่า ตามกำหนดการเดิมอนุกรรมการโครงสร้างฝ่ายบริหารจะต้องนำเสนอรายงานการศึกษาในสัปดาห์นี้ แต่ประธาน กรธ. เห็นว่าประเด็นระบบการเลือกตั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องทำให้มีความชัดเจนในแนวคิดให้มากที่สุดก่อน จึงชะลอโครงสร้างฝ่ายบริหารไว้ แต่คาดว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะมีการนำเสนอรายงานในประเด็นดังกล่าวได้ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือที่มานายกฯ ซึ่งจะมีทั้งนายกฯ จากการเลือกตั้ง และนายกฯ ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง รวมถึงที่จะมีคณะรัฐมนตรี คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ เป็นต้น