กลุ่มเสื้อแดงไปทวงถาม เลื่อนประชุมอาเซียน ที่ก.บัวแก้ว

กลุ่มรักประชาธิปไตยสนามหลวง (กปส.)ประมาณ 15 คน เดินทางมาชุมนุมด้านหน้ากระทรวงการต่างประเทศ ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 30 มกราคม มาทวงถามสิ่งที่เคยเรียกร้องเมื่อวันที่ 8 มกราคม ให้เลื่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ออกไปจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พร้อมกับเรียกร้องให้นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาออก โดยกลุ่มผุ้ชุมนุมได้นำรถแท๊กซี่ 1 คันมาปิดทางเข้ากระทรวง ขณะที่กลุ่มผุ้ชุมนุมส่วนหนึ่งพร้อมพระสงฆ์นั่งขวางประตู ทำให้รถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้า-ออกได้ แต่ยังสามารถเดินเข้า-ออกได้ตามปกติ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมใช้เวลาปักหลักชุมนุมราว 3 ชั่วโมงจึงเดินทางกลับ โดยไม่ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด