พล.อ.สุรศักดิ์ตรวจเยี่ยมสผ.-องค์การสวนสัตว์

พล.อ.สุรศักดิ์ตรวจเยี่ยมสผ.-องค์การสวนสัตว์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - องค์การสวนสัตว์

พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ เวลา 09.00 น. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ห้องประชุม 401 และในเวลา  10.30 น. จะเข้าตรวจเยี่ยมองค์การสวนสัตว์ (อสส.) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน

โดยในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. จะเข้าตรวจเยี่ยมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (ออป.) ที่ ห้องประชุม 301 ชั้น 3ซึ่งความสำคัญของการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อมอบแนวทางนโยบายการทำงานให้กับหน่วยงาน คณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม