สภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงมติ "ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงมติ "ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงมติ "ไม่รับ" ร่างรัฐธรรมนูญ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

(6 ก.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศก่อนการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วาระลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลทั้งในและนอกเครื่องแบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ขณะที่สมาชิกสปช. ได้ทยอยเดินทางเข้าร่วมลงชื่อเพื่อแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม ที่ห้องโถง ชั้น 2 ของอาคารรัฐสภา

จากนั้น 10.15 น. เปิดประชุม สปช. เพื่อโหวตร่างรัฐธรรมนูญแล้ว มีสมาชิกลงชื่อครบ 247 คน โดยจะเป็นการลงมติแบบเปิดเผย เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ-งดออกเสียง ซึ่งจะขานชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร

10.57 น. เห็นชอบ 105 - ไม่เห็นชอบ 135 งดออกเสียง 7 ดังนั้น คะแนนลงมติไม่เห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ 124 เสียง ผลคือร่างรัฐธรรมนูญ "ไม่ผ่าน"

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook