ราชกิจจานุเบกษา ถอด "ทักษิณ ชินวัตร" พ้นยศตำรวจแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ถอด "ทักษิณ ชินวัตร" พ้นยศตำรวจแล้ว
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(5 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประกาศคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดำเนินการส่งราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยเรื่อง การประกาศถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ทำให้มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศฉบับดังกล่าว โดย ราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รายงานและเสนอเรื่อง การถอด พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ในกรณีความผิดปรากฎขัดตามคำพิพากษาศาลถึงที่สุดแล้วว่า มีความผิดและยังมีข้อหาความผิดอาญาอื่นๆ อีกหลายฐาน ซึ่งเป็นการเสื่อมเสีย

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีกระทบต่อความมั่นคงของชาติและมีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการด่วน

ทั้งได้ตรวจสอบข้อกฎหมายตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2547 และข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูล สมควรใช้อำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ถอด พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!