บวรศักดิ์หารือเทียนฉายส่งมอบร่างรธน.-สนช.ถกกม.3ฉ.

บวรศักดิ์หารือเทียนฉายส่งมอบร่างรธน.-สนช.ถกกม.3ฉ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ประธานกมธ.ยกร่างฯ หารือ 'เทียนฉาย' กำหนดขั้นตอนส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ ให้ สมาชิก สปช. ทั้ง 250 คน อย่างเป็นทางการ พรุ่งนี้ เวลา 11.59 น. ขณะที่ สนช. ถกกฎหมาย 3 ฉบับ

การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ ให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในวันพรุ่งนี้ โดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ได้หารือกับ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธาน สปช. ถึงขั้นตอนการส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ ว่า จะเปิดการประชุม สปช. ในเวลา 10.30 น. จากนั้น นายบวรศักดิ์ จะเป็นผู้นำกล่าวรายงานการส่งมอบ ก่อนจะเข้าสู่พิธีการส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ ให้กับ ประธาน สปช. อย่างเป็นทางการ โดยในวันนี้ นายบวรศักดิ์ จะไปตรวจสอบความพร้อมของเอกสารที่สำนักการพิมพ์ ซึ่งนอกเหนือจากร่างรัฐธรรมนูญ ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีอยู่แล้ว เบื้องต้นให้สำนักการพิมพ์จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมด 250 ฉบับ เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิก สปช. ทั้ง 250 คนด้วย ขณะเดียวกัน กำหนดฤกษ์การส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ ในเวลา 11.59 น. ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพตั้งแต่เปิดประชุม แต่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพในขณะที่ส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญ แต่อย่างใด


'เทียนฉาย'ยันไร้ชี้นำสปช.โหวตร่างรธน.-พอใจภาพรวม

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ภายหลังจากรับร่างรัฐธรรมนูญในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ หลังจากนั้น จะให้สมาชิกศึกษาเป็นเวลา 15 วัน และนัดสมาชิกโหวตลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 6 กันยายนต่อไป โดยขั้นตอนการลงมติจะเป็นไปตามข้อบังคับ กระทำอย่างเปิดเผย เรียกชื่อเป็นรายบุคคล ส่วนเรื่องของคำถามประชามติในขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ญัตติ จะโหวตหลังลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทันที แต่หากมีมติไม่ผ่านทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงพร้อมยืนยัน สปช. ทุกคนมีอิสระในการโหวต

ทั้งนี้ ในเรื่องของงานปฏิรูปของ สปช.ที่ผ่านมานั้น ตนเองรู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก เพราะทุกคนได้ทุ่มเทและตั้งใจในการทำงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่


กมธ.ยกร่าง มั่นใจ สปช.เห็นชอบแน่นอน 

นายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยกับ สำนักข่าว INN ว่า การชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เสนอคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพรวมทั้งหมดค่อนข้างพอใจกับคำชี้แจง และมั่นใจว่า หากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อ่านเนื้อหาทั้งหมด ทำความเข้าใจ ทุกวรรค ทุกมาตรา โดยเฉพาะประเด็นกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูป และปรองดอง ซึ่งไม่ได้มีการให้อำนาจกับผู้นำเหล่าทัพมากเกินกว่า นายกรัฐมนตรี เพราะเป็นเพียงกรรมการเท่านั้น จะเข้าใจทั้งหมด เป็นอย่างดี และมั่นใจว่า สปช. จะลงมติผ่านร่างรัฐธรรมนูญ อย่างแน่นอน 

ทั้งนี้ นายมานิจ ยังได้กล่าวถึง การเข้ารับฟังคำชี้แจงของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ว่า นายวิษณุ ระบุ ส่วนตัวค่อนข้างพอใจกับร่างรัฐธรรมนูญ แต่ไม่สามารถตอบแทนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดได้ ต้องลองนำรายละเอียดไปให้แต่ละคนศึกษาอีกครั้ง


สนช.อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯครม.ก่อนถกกม.3ฉบับ 
บรรกาศการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งตำแหน่งที่ปรับออกและที่แต่งตั้งใหม่ ต่อที่ประชุม สนช. รับทราบ จากนั้น พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน +3 พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการพิจารณาวาระ 2 และ วาระ 3 ด้าน นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ ชี้แจงว่า หลังจาก สนช. มีมติรับหลักการวาระแรกแล้ว กรรมาธิการได้ประชุมรวม 3 ครั้ง พร้อมเชิญส่วนราชการ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจง และมีการเพิ่มมาตรา 2/1 แก้ไขมาตรา 1/3 ทั้งนี้ ไม่มีสมาชิกเสนอคำแปรญัตติ และกรรมาธิการสงวนความเห็น