พลเดชระบุยอมรับร่างรธน.ได้เชื่อสปช.โหวตผ่านแน่

พลเดชระบุยอมรับร่างรธน.ได้เชื่อสปช.โหวตผ่านแน่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


'น.พ.พลเดช' ระบุเนื้อหา รธน.เรื่องการเมืองมีการปรับแก้ตรงใจ 60% ส่วนเรื่องอื่นๆ ตรงกับเจตนารมณ์ 90% ส่วนตัวยอมรับได้ มั่นใจ สปช.ส่วนใหญ่โหวตผ่านแน่

น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงในภาพรวมในการเข้ารับฟังคำชี้แจงของกรรมาธิการยกร่างฯ เมื่อวานที่ผ่านมา ว่า ในการเข้ารับฟังคำชี้แจงนั้นตนเองเห็นว่า เป็นกระบวนการที่ดีที่กรรมาธิการยกร่างฯ ได้มีการรายงานให้ทราบถึงการปรับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งโดยทั่วไปในภาพรวมตนเองเห็นว่าประเด็นทางสังคมต่างๆ นั้นค่อนข้างที่จะตรงกับเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ประมาณ 90% แต่ทางด้านการเมืองการปกครองนั้น ตรงกับที่เสนอไปเพียงแค่ 60% เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามส่วนตัวยังคงยอมรับร่างรัฐธรรมนูญนี้ได้ เพียงแต่อาจต้องรอดูเนื้อหาอย่างละเอียดทั้งหมดอีกครั้งก่อน ก่อนตัดสินใจ แต่จากการประเมินภาพรวมสมาชิก ก็น่าจะโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญเช่นกัน

ทั้งนี้ น.พ.พลเดช ยังกล่าวด้วยว่า ส่วนตัวมองว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีกว่าปี 40 และปี 50 เนื่องจากมีความก้าวหน้าในหลายๆ เรื่องโดยเฉพาะการกำหนดในเรื่องการปฏิรูป ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ สปช.ทั้ง 18 คณะได้ถูกบรรจุไว้เกือบทุกประเด็น และเนื้อหาสาระที่ถูกตัดออกไปในหมวดของปฏิรูปแล้วนำไปบรรจุใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และจะมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง

 

'ปกรณ์'เชื่อสปช.โหวตผ่านร่างรธน.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงภาพรวมในการเชิญผู้เสนอขอแก้ไขเข้ารับฟังคำชี้แจงวันแรกได้มีการเชิญเข้ารับฟังด้วยกันทั้งหมด 4 กลุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องของการชี้แจงต่อผู้เสนอขอแก้ไขเพื่อให้รับทราบถึงเหตุผลในการปรับแก้ต่างๆ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำขอแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า ค่อนข้างเป็นที่พอใจของผู้ที่เสนอขอแก้ไขเข้ามา ส่วนวันนี้จะมีอีก 5 กลุ่ม รวมถึงคณะรัฐมนตรีเข้ารับฟัง

ทั้งนี้ โฆษกกรรมาธิการยกร่างฯ กล่าวด้วยว่า ภาพรวมของ สปช. หลังจากมีการชี้แจงเหตุผลประเมินท่าทีแล้วมั่นใจว่าส่วนใหญ่ สปช.จะโหวตผ่านร่างรัฐธรรมนูญแน่นอน และไม่รู้สึกกังวลกับท่าทีคัดค้านของ สปช.บางกลุ่มแต่อย่างใด

 

บวรศักดิ์ชี้ผลโหวตอยู่ที่สปช.-ขอยึดประโยชน์ปชช.

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำถึงความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ มุ่งเน้นสร้างพลเมืองเป็นใหญ่ แต่สังคมกลับให้ความสนใจแต่การแก้ปัญหาความความขัดแย้งในอดีต หรือในอนาคต เพื่อให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสร้างความปรองดอง ทั้งที่ปัญหาเกิดจากคนรุ่นปัจจุบัน แทนที่จะมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้ดีขึ้น ขณะที่เรื่อง การลงมติรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนั้น มองว่า เป็นการตัดสินใจของสมาชิก สปช. โดยการจะผ่านรับร่างรัฐธรรมนูญได้ ต้องมี 225 เสียงขึ้นไป ทั้งนี้ ก่อนจะมีมติ ช่วงเวลาที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สปช. มีเวลาศึกษาร่าง 15 วัน หลังจากนั้น ภายใน 3 วัน จะต้องมีการลงมติ ซึ่งเห็นว่าการจะตัดสินใจของสมาชิกควรตัดสินใจด้วยตัวเองว่า รับได้กับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ บนพื้นฐานความเป็นไปได้ของ 4 เจตนารมณ์ ความพยายามแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน ไม่ใช่รับไม่ได้บางเรื่อง ก็ตัดสินไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว