พาณิชย์ จัดงาน Top Thai Brands

พาณิชย์ จัดงาน Top Thai Brands
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


กระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังเอกชน จัดงาน “Top Thai Brands” แสดงสินค้าแบรนด์ระดับคุณภาพส่งออก คาด เงินสะพัดไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดงาน Top Thai Brands หรือ “งานสุดยอดแบรนด์ไทย” ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับประเทศ คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 ราย มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของสินค้าไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากล สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสินค้าให้เกิดการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายจะเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าและผลงานทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ สินค้าของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาค