1 ปี คสช. นำความสงบกลับคืนสังคมไทย..?

1 ปี คสช. นำความสงบกลับคืนสังคมไทย..?
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้เป็นวันครบขวบปีพอดีของเหตุการณ์ยึดอำนาจ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ และได้เข้าบริหารประเทศมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับมูลเหตุของเหตุการณ์รัฐประหารอย่างที่เราทราบกันดีว่า มาจากความขัดแย้งทางการเมืองอย่างหนัก มีการชุมนุมทางการเมืองต่อต้านรัฐบาลในขณะนั้นที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อย่างยืดเยื้อ มีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายทั้ง 2 ฝ่าย

ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนั้นได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง ลงลึกในระดับสังคมตั้งแต่สังคมพื้นฐานจนถึงระดับใหญ่

การยึดอำนาจของ คสช. เหตุผลหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาก็คือเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว และเดินหน้าปฏิรูปประเทศในทุกมิติ เพื่อคืนความสุขให้กับสังคม นำพาประเทศไปสู่ความปรองดอง

ในโอกาสครบรอบขวบปี จึงเป็นธรรมดา ที่มีหลายฝ่ายออกมาประเมินผลงานของคณะรัฐบาล คณะ คสช.ว่าที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในด้านใดบ้าง อย่างเช่น ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชน เรื่อง "1 ปี คสช. กับการคืนความสุขให้คนในชาติ"

จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงระดับความสุขของประชาชนในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของ คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.44 ระบุว่า มีความสุขเพิ่มขึ้น เพราะคสช. พูดจริง ทำงานจริงจัง บ้านเมืองสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น สถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองลดลง

รองลงมา ร้อยละ 40.72 ระบุว่า ยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิม และยังมีปัญหาบางอย่างที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การจัดระเบียบสังคม เป็นต้น

ขณะที่ ร้อยละ 9.68 ระบุว่า มีความสุขลดลง เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ค่าครองชีพสูง ถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ยังไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจน ปัญหาความแตกแยกยังมีให้เห็นอยู่ และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ผลการสำรวจของนิด้า พอจะอนุมานได้มาเป็นการสำรวจ ในระดับของประชาชนทั่วไป ซึ่งให้น้ำหนักในเรื่องความสงบ ของบ้านเมืองเป็นสิ่งสำคัญ เป็นมุมมองของชนชั้นกลางที่ไม่ชอบความวุ่นวายทางการเมืองเป็นหลัก

ในขณะหากมองไปที่บรรดานักการเมือง ที่มีการมองและประเมินผลงานของ คสช.ครบรอบ 1 ปี ส่วนใหญ่ ก็มองผลงานไม่ต่างกันมากนัก ทุกคน ยอมรับว่า ผลงานที่เด่นชัดที่สุดคือ การทำให้บ้านเมืองมีความสงบ แต่ เป็นธรรมดาของนักการเมือง ยอมต้องติติงบ้างเป็นธรรมดาโดยเฉพาะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเอง

โดยเฉพาะ ในเรื่องการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับแนวทางของรัฐธรรมนูญ ฉบับร่างตามที่กรรมาธิการร่างได้เปิดเผยมาในขณะนี้ และ ในเรื่องของเศรษฐกิจ ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกซีกนักการเมืองนำมาวิจารณ์ ว่าเป็นผลงานที่ไม่เข้าตา

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความ สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งเป็นผลงานเด่นของ คสช.นี้ จะสามารถยืนยาวไปจนกระทั้งมีการคืนอำนาจ เปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตาม แนวทางที่วางไว้ตามโรดแมปหรือไม่.?

ถึงขณะนี้ รากเหง้าของปัญหาได้รับการแก้ไขหรือยัง ?? กลุ่มอำนาจที่สูญเสียประโยชน์ จากการรัฐประหาร หรือกลุ่มเดิม ก่อนที่จะถูกยึดอำนาจ มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด จากเดิมหรือไม่...? และในขณะที่การกระทำความผิด ตามที่มีการกล่าวหาจนต้องมีการดำเนินคดีถึงโรงถึงศาล อยู่ในขณะนี้ ...ยอมรับกระบวนการยุติธรรมหรือไม่...?

ในอนาคต เมื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง จะมีการใช้อำนาจทางการเมืองเข้า มาเปลี่ยนแปลง ลบล้าง สร้างประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้องอีกหรือไม่..?

ถึงวันนี้ ความขัดแย้งพื้นฐาน แนวคิดการใช้อำนาจการเมือง การใช้อำนาจการบริหารเพื่อมาครอบงำ ระบบนิติบัญญัติ แทรกแซง กระบวนการยุติธรรม แทรกแซงองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นปัญหาก่อนหน้าการรัฐประหาร ได้หมดไปหรือยัง...??

อย่างไรก็ตาม คงจะต้องรอดูว่า หลังจากนี้ ความพยายามที่จะวางระบบ ผ่านการปฏิรูปประเทศ วางโครงสร้างการใช้อำนาจของภาคส่วนต่างๆ การถ่วงดุลอำนาจ ตามที่มีการออกแบบ โดยใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บท จะนำไปสู่ความสงบ นำพาประเทศไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงได้มากน้อยเพียงใด.....?

...โดย เปลวไฟน้อย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!