คนไทยหนุนท่องเที่ยวปี52

คอลัมน์ เศรษฐกิจติดดิน

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ในปี52 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มถดถอยต่อเนื่องจากปลายปี51 ภาวะการท่องเที่ยวที่ชะลอลงมาจากการปิดสนามบิน และวิกฤตเศรษฐกิจโลก นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงไปเป็นจำนวนมาก

ภาครัฐและเอกชนต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมา ขณะเดียวกันนี้เองต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่จะกลับมาอีก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ในโครงการ เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก ตั้งแต่ปลายปี51 ต่อเนื่องมาในปี52 ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจบริการนำเที่ยว และธุรกิจค้าปลีก ในการลดค่าตั๋วโดยสาร ค่าที่พักโรงแรม และค่านำเที่ยวลง หวังจะดึงดูดให้คนไทยหันมาเที่ยวไทยมากขึ้น

จากการสำรวจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า ตลาดคนไทยที่ท่องเที่ยวในประเทศขยายตัวในอัตราเฉลี่ยสูงถึง 8% ต่อปีในช่วงระหว่างปี44-48

มีแนวโน้มชะลอการขยายตัวลงเหลือเพียงเฉลี่ย 2% ตั้งแต่ปี49-50 เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวสูงตาม ประกอบกับราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันบั่นทอนกำลังซื้อของประชาชนโดยรวมให้ถดถอยลง

ปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนการเติบโตของตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศคืออากาศที่หนาวเย็นติดต่อกันเป็นเวลานาน ประกอบกับราคาน้ำมันในปี52 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงกลางปี51 และค่าท่องเที่ยวที่ถูกลงจากการลดราคาของผู้ให้บริการ

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี52 จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น 3.9% เทียบกับครึ่งแรกของปี51 ที่เพิ่มขึ้น 2.1%

ภาพรวมตลอดทั้งปี52 คาดว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศรวมทั้งสิ้น 87.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.9% และก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยว สะพัดในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 400,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 3.9% เทียบกับปี51 ที่เพิ่มขึ้น 1.2%

ตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยมีบทบาทสำคัญ ในการเสริมสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว ทดแทนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มหดหายไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศควบคู่กันไป พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและอยากกลับมาเที่ยวอีก ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่งผลให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงของประเทศในที่สุด

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด