กกต.ขีดเส้นสอบเปลี่ยนกก.บห.เพื่อแผ่นดิน15ก.พ.

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 27 มกราคม นายปกครอง สุนทรสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ด้านกิจการพรรคการเมือง ในฐานะประธานคณะกรรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อโต้แย้งการประชุมใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน กล่าวว่า กรรมการได้ประสานไปยังคู่กรณีที่เกี่ยวข้องในพรรคเพื่อแผ่นดินให้มาชี้แจงภายในสัปดาห์นี้ โดยจะเชิญกรรมการบริหารพรรคที่มีการลงชื่อในการประชุมใหญ่มาชี้แจง พร้อมด้วยการสอบพยานบุคคล เอกสาร โดยต้องดูข้อเท็จจริงก่อนว่า การประชุมใหญ่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคหรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดกรอบเวลาการสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนจะสรุปข้อเท็จจริงเพื่อเสนอที่ประชุม กกต. ก่อนเสนอนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด