ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ

ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย  ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้(8 ส.ค. 57)ที่รัฐสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้งสิ้น 197 คน ได้ทำการเปิดประชุม สนช. นัดแรก เวลา 09.30 น.โดยระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงดำเนินการเลือกประธาน และรองประธาน สนช. ต่อทันที

ซึ่งผลล่าสุดในการเลือกประธาน สนช. และรองประธาน สนช. มีมติดังนี้

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับการโหวตเลือกเป็นประธาน สนช.

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  ได้รับการโหวตเลือกเป็นรองประธาน สนช. คนที่ 1

นายพีระศักดิ์ พอจิต ได้รับการโหวตเลือกเป็นรองประธาน สนช. คนที่ 2