ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ

ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ

ด่วน!!! นายพรเพชร วิชิตชลชัย  ได้รับเลือกเป็นประธาน สนช.ตามโผ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้(8 ส.ค. 57)ที่รัฐสภาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้งสิ้น 197 คน ได้ทำการเปิดประชุม สนช. นัดแรก เวลา 09.30 น.โดยระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงดำเนินการเลือกประธาน และรองประธาน สนช. ต่อทันที

ซึ่งผลล่าสุดในการเลือกประธาน สนช. และรองประธาน สนช. มีมติดังนี้

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับการโหวตเลือกเป็นประธาน สนช.

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  ได้รับการโหวตเลือกเป็นรองประธาน สนช. คนที่ 1

นายพีระศักดิ์ พอจิต ได้รับการโหวตเลือกเป็นรองประธาน สนช. คนที่ 2