วิปฝ่ายค้านส่ง 10 ส.ส.ซักฟอกกรอบอาเซียน

นายวิทยา บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน กล่าวว่าในการประชุมร่วม 2 สภาวันนี้ ฝ่ายค้านจะส่งตัวแทนเข้าร่วมอภิปราย จำนวน 10 คน โดยเน้นเนื้อหาไปที่กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎบัตรอาเซียน รวมถึงจะมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาในเรื่องที่สำคัญของกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ฝ่ายค้านจะเสนอให้นับองค์ประชุมเป็นระยะ ซึ่งการประชุมจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภา

นายวิทยา กล่าวด้วยว่า จะให้ความสำคัญกับการชี้แจงของรัฐมนตรี แต่ในส่วนของนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งไม่มีความสง่างามในการดำรงตำแหน่ง ถึงแม้มีการชี้แจงได้ดีอย่างไรก็ไม่เป็นผล

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด