เปิดประชุมร่วมรัฐสภาครั้งที่1 ถกกรอบข้อตกลงอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (26 ม.ค.) ว่า การประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญทั่วไป ครั้งที่ 1 จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. โดยวาระสำคัญคือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบข้อตกลงอาเซียน ที่ต้องนำไปใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ เช่น เอกสารความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า จะมีการหารือในกรอบการเจรจายกร่าง ขอบเขตอํานาจหน้าที่ขององค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน และกรอบการเจรจาประเด็นกฎหมายภายใต้กฎบัตรอาเซียน ภายใต้การพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับสูง ว่าด้วยกฎบัตรอาเซียน ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพแพทย์ของอาเซียน ข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพทันตแพทย์ของอาเซียน และกรอบข้อตกลงยอมรับร่วมสาขาวิชาชีพบัญชีของอาเซียน ร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด