จี้รัฐออกมาตรการดึงนักท่องเที่ยว

คนไทยชดเชยรายได่ไม่พอ ปิดสนามบินสูญ1.4แสนล. น.ส.ดวงมณี วงศ์ประทีป ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในปี 52 ว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทยประมาณ 13.5 ล้านคน ลดลง 5.6% หากเทียบกับปี 51 ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยประมาณ 14.3 ล้านคน ลดลง 0.8% เป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวลดลง ประกอบกับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองของไทย โดยเฉพาะการปิดสนามบินทำให้การท่องเที่ยวลดลง และ ธปท. ได้ประมาณการว่าเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ไทยสูญรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงเดือน พ.ย. 51 จนถึง ธ.ค. 52 เป็นวงเงิน 140,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์การเมืองในประเทศคลี่คลายลงตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีการเพิ่มเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเข้ามาในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเพิ่มขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวของไทยปรับตัวดีขึ้น ธปท. จึงได้คาดการณ์ว่าความเสียหายจาหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รายได้ท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 100,000 ล้านบาท ขณะที่ผลกระทบกับธุรกิจต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเดิมที่คาดว่าเสียหาย 290,000 ล้านบาท เหลือเพียง 210,000 ล้านบาทเท่านั้น

สำหรับแนวทางการชดเชยความสูญเสียรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดน้อยลง ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้นนั้น คาดว่าไม่สามารถชดเชยรายรับที่ได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ทั้งหมด เนื่องจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติแตกต่างกันมาก โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะใช้จ่ายค่าที่พักและการเดินทางโดยเครื่องบินเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยพักโรงแรมระดับกลาง ระดับล่าง และเดินทางโดย รถยนต์เป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกด้วยนั้น ส่งผลให้ กำลังซื้อของประชาชนลดลงมาด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่คนไทยจะใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องใช้นโยบายกระตุ้นกำลังซื้อและฟื้นความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเร็ว เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปจำนวนมากจากปลายปีที่ผ่านมา

หากต้องการชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สูญเสียไป 100,000 ล้านบาท รายรับการท่องเที่ยวในประเทศปี 52 จะต้องขยายตัวอย่างน้อย 25% จากปี 51 ที่มีมูลค่า 390,000 ล้านบาท แต่ตามแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าจะมีรายรับจากการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่ม 5% เท่านั้น นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 4,600 บาทต่อคนต่อครั้ง ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ 38,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ซึ่งเปรียบเสมือนว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 คนต้องชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 8 คน.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด