รัฐกระเป๋าแฟบโยกงบประมาณ53จ่าย

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐ มนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างจัดทำแผน กระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาว โดยทำให้มีเงินออกมาหมุนเวียนหรือเกิดการลงทุนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2553 ที่จะเริ่มขึ้นในเดือน ต.ค. 2552 ซึ่งตามปกติกว่าจะมีเงินลงทุนออกมาใช้ได้จริงจะเป็นช่วงเดือน ม.ค. หรือ ก.พ. แต่รัฐบาลจะผลักดันให้มีเงินลงทุนออกมาใช้ตั้งแต่เดือน พ.ย. เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศแบบไม่ขาดช่วง โดยโครงการที่มีความสำคัญต้องดำเนินการคือ การเพิ่มแหล่งน้ำชลประทานเป็น 2 เ่าจากการดำเนินงานตามปกติ เพื่อเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร โดยจะหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับลงไปดูพื้นที่ว่าจะทำได้อย่างไรและต้องเร่งลงทุนในระบบโลจิสติกส์

ส่วนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลที่ออกไปแล้วจะมีผลต่อการหมุนเวียนของ เงินในช่วง 5-6 เดือนนี้ ซึ่งเวลานี้ต้องควบคุมและติดตามให้แผนระยะสั้นปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษี การล้างท่อเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมแรงงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระับและเตรียมจัดทำแผนระยะกลางที่จะมีผลเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนและแผนระยะยาวที่มีผลในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า

ทั้งนี้ผลของการออกมาตรการระยะสั้นที่เร็วที่สุด ในอีก 1-2 สัปดาห์นี้มาตรการภาษีที่ นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลังเสนอผ่านครม. จะมีผลบังคับได้ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ได้ผลเร็วและไม่ต้องใช้เงิน เพียงออกพระราชกฤษฎีกาก็ใช้ได้ ตอนนี้จึงไม่เหลือแผนระยะสั้นอีก.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด